About IOES Ltd Services Partners Products News Contacts
 
 
home ~
Services

Услуги:

-         Осигуряване на съответна измерителна техника и технологии - GPS / GNSS / RTK приемници, моторизирани тотални станции, LiDAR лазерни сканиращи системи - наземни, мобилни и въздушни с 0,5 - 6000 метра обхват на действие, специализирани приложни програми, квалифицирани специалисти по изпълнение на проекти за изработване на прецизни фотореалистични дигитални 3D модели на заобикалящата ни среда, проекти за изследване на деформационни процеси,  модели на сгради и съоръжения, исторически, културни, архитектурни и др. паметници  на културата,  инфраструктурни обекти - пътища, ЖП линии, ел. далекопроводи, реки и др.  линейни обекти, селищни и извънселищни територии и др.  площни обекти

 

  

-         Проверка, профилактичен и/или основен ремонт, настройка, компариране и сертификация съгласно ISO 17123 / DIN 18723 стандарти на класически и електронни геодезически инструменти и аксесоари    +359-2-855-0118

 

E-mail: service@ioes-co.com   info@ioes-co.com  

 
RIEGL
RIEGL Consulting services
... / read more /

 

[ About IOES Ltd ] [ Services ] [ Partners ] [ Products ] [ News ] [ Contacts ]
© 1990 - 2017 IOES Ltd. All Rights Reserved.