About IOES Ltd Services Partners Products News Contacts
 
 
home ~
About IOES Ltd

 

Иновационни Оптико Електронни Системи - ИОЕС ЕООД  (IOES Ltd.)  е  компания за внедряване и поддържане на върхови технологии в областта на геодезията - регистрирана началото на 1990 г. в София, България, IOES Ltd. предоставя ефективни технологични решения, базирани на моторизирани и роботизирани тотални станции, сателитни GNSS/GPS техники, дигитална земна и въздушна фотограметрия, LiDAR лазерни сканиращи системи - наземни, мобилни и въздушни, GIS, LIS, CAD-системи, хард- и софтуер от водещи в дадената област световно признати производители.

 

Основната цел на IOES Ltd. е да открива нови възможности пред своите клиенти, чрез внедряването на съвременни и прогресивни геодезически хард- и софтуерни решения, които в комбинация да оптимизират и улесняват работните процеси. Професионалният опит на фирмата гарантира умелото интегриране на върховите постижения на последните технологии в традиционни дейности за повишаване гъвкавостта на бизнеса, неговата комуникационна и информационна обезпеченост и качеството на крайния продукт, съобразно с новите изисквания от присъединяването ни към ЕС.

 

Ползвайки 30-годишен натрупан опит в полето на всестранното обслужване на геодезическата общност в България, IOES Ldt. се стреми да предоставя максимално независими и икономически приемливи хард- и софтуерни решения, отговарящи на нормативната база в страната по отношение на необходимите точности при изработване и предаване на различните видове геодезически работи.

 

 

 

[ About IOES Ltd ] [ Services ] [ Partners ] [ Products ] [ News ] [ Contacts ]
© 1990 - 2017 IOES Ltd. All Rights Reserved.